AAC
บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 19 คน, เมื่อวาน 68 คน, สัปดาห์นี้ 527 คน
เดือนนี้ 2,580 คน, ปีนี้ 7,277 คน, รวม 42,744 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 25963 คน
ขอให้เร่งรัดการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการ

ขอให้เร่งรัดการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

ขอให้เร่งรัดการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการ

วันที่ 30-06-2021 (อ่าน 242 ครั้ง)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com