AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 48 คน, เมื่อวาน 68 คน, สัปดาห์นี้ 556 คน
เดือนนี้ 2,609 คน, ปีนี้ 7,306 คน, รวม 42,773 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 25963 คน
:: กองช่าง :
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
.

นายสิทธิพร มีเทพ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(โทร : 099-9122899)

นางสาวจตุพร เบ้าสิน
วิศวกรโยธา

นายบัณฑิต หงษ์สระแก้ว
นายช่างเขียนแบบ

นายวันเฉลิม ผางสี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายปฐมพงศ์ เพ็ญสวัสดิ์
นายช่างไฟฟ้า

นายวัฒนา อักษรณู
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นางพรรณี ขาวแดง
คนงานทั่วไป

นายศักดินัน นุยัน
พนักงานจ้างเหมา

นายประจักษ์ โพธิ์หล้า
พนักงานจ้างเหมา

Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com