AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 30 คน, เมื่อวาน 68 คน, สัปดาห์นี้ 538 คน
เดือนนี้ 2,591 คน, ปีนี้ 7,288 คน, รวม 42,755 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 25963 คน
:: กองการศึกษา :
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

นางวิลาภรณ์ กองการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(โทร 081-5452412)

นางจิรวรรณ ภิเภก
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุภา กันหาเรียง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกตุสิริ สีแสงน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกัญญา คงแสนคำ
ผู้ดูแลเด็ก

นางมณีรัตน์ แสนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอุไรวรรณ คำตา
ผู้ดูแลเด็ก

นางพิมพ์ฤดา หงษ์สระแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธนัญญา ทาโสม
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวบุษบา สิงห์คง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนิตยา ไวสุวรรณ์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวไพลิน ทองสุข
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจารุวรรณ ทองสน
พนักงานจ้างเหมา

Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com