AAC
การเงิน-การคลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
# รายการ ไฟล์แนบ
1 สรุปแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 2022-04-29 15:21:14 ดาวน์โหลด
2 สรุปแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 2022-04-29 15:20:00 ดาวน์โหลด
3 สรุปแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน - เดือน พฤษภาคม 2564 เมื่อวันที่ 2022-04-29 15:19:06 ดาวน์โหลด
4 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 2022-03-25 17:00:24 ดาวน์โหลด
5 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 2022-03-25 16:59:42 ดาวน์โหลด
6 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2022-03-25 16:59:27 ดาวน์โหลด
7 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2022-03-25 16:58:54 ดาวน์โหลด
8 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2022-03-25 16:58:30 ดาวน์โหลด
9 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 2021-05-13 17:44:17 ดาวน์โหลด
10 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 2021-05-13 17:37:45 ดาวน์โหลด
11 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 2021-05-13 17:37:22 ดาวน์โหลด
12 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 2021-05-13 17:36:51 ดาวน์โหลด
13 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 2021-05-13 17:36:34 ดาวน์โหลด
14 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 2021-05-13 17:35:22 ดาวน์โหลด

Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com