AAC
บริการข้อมูล


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 48 คน, เมื่อวาน 68 คน, สัปดาห์นี้ 556 คน
เดือนนี้ 2,609 คน, ปีนี้ 7,306 คน, รวม 42,773 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 25963 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 แผ่นพับรณรงค์อุทกภัย เมื่อวันที่ 2021-05-13 23:44:34 ดาวน์โหลด
2 แผ่นพับ/วาระสาร อุทกภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลวังหินลาด เมื่อวันที่ 2021-05-13 23:44:01 ดาวน์โหลด
3 แผ่นพับ/วาระสาร งานป้องกันภัยแล้ง เมื่อวันที่ 2021-05-13 23:43:13 ดาวน์โหลด
4 แผ่นพับ/วาระสาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด เมื่อวันที่ 2021-05-13 23:41:27 ดาวน์โหลด
5 แผ่นผับ/วาระสาร การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง เมื่อวันที่ 2021-05-13 23:40:31 ดาวน์โหลด
6 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ เมื่อวันที่ 2021-05-13 18:08:26 ดาวน์โหลด
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com