AAC

การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 26 คน, เมื่อวาน 68 คน, สัปดาห์นี้ 534 คน
เดือนนี้ 2,587 คน, ปีนี้ 7,284 คน, รวม 42,751 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 25963 คน

 ผังโครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ได้จัดทำ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์มาแก่ผู้สนใจ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ อบต.วังหินลาด เรื่อง กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com