AAC
บริการข้อมูล

รายงานประชุมสภา

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศ อบต.วังหินลาด เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 2023-02-17 23:06:36 ดาวน์โหลด
2 บันทึกการประชุมสภา อบต.วังหินลาด สมัยที่ 1 ครังที่ 1 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2022-06-14 07:39:54 ดาวน์โหลด
3 บันทึกการประชุมสภา อบต.วังหินลาด สมัยสามัญที่ 4 ครังที่ 2 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2022-06-14 07:39:18 ดาวน์โหลด
4 บันทึกการประชุมสภา อบต.วังหินลาด สมัยสามัญที่ 4 ครังที่ 2 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2022-06-14 07:38:14 ดาวน์โหลด
5 บันทึกการประชุมสภา อบต.วังหินลาด สมัยสามัญที่ 3 ครังที่ 2 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2022-06-14 07:37:32 ดาวน์โหลด
6 บันทึกการประชุมสภา อบต.วังหินลาด สมัยสามัญที่ 3 ครังที่ 1 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2022-06-14 07:37:12 ดาวน์โหลด
7 บันทึกการประชุมสภา อบต.วังหินลาด สมัยสามัญที่ 1 ครังที่ 3 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2022-06-14 07:36:45 ดาวน์โหลด
8 บันทึกการประชุมสภา อบต.วังหินลาด สมัยสามัญที่ 1 ครังที่ 2 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2022-06-14 07:36:14 ดาวน์โหลด
9 บันทึกการประชุมสภาอบต.วังหินลาด สมัยสามัญ ที่ 2 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2022-06-14 07:35:17 ดาวน์โหลด
10 บันทึกการประชุมสภา อบต.วังหินลาด สมัยสามัญที่ 1 ครังที่ 1 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 2022-06-14 07:34:13 ดาวน์โหลด
11 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.วังหินลาด พ.ศ 2564 เมื่อวันที่ 2022-06-14 07:32:40 ดาวน์โหลด
12 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.วังหินลาด ปี 2564 เมื่อวันที่ 2022-06-14 07:30:22 ดาวน์โหลด
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com