AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 41 คน, เมื่อวาน 68 คน, สัปดาห์นี้ 549 คน
เดือนนี้ 2,602 คน, ปีนี้ 7,299 คน, รวม 42,766 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 25963 คน
:: กองคลัง ::
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

นางวิลาภรณ์ กองการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง
(โทร 081-5452412)นางสาวเด่นฤดี สียางนอก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

.........ว่าง..........
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอนุภา คงภูเขียว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางนิภาพร พรมบุตร
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวชลธิชา กริชยานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายพุฒธิชาติ กัณหาเรียง
พนักงานจ้างเหมา

Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com